Vyberte si svůj server!

服务器立即可用(现货)。 如果付款时间超过1个月,则无需支付安装费用,并且可以享受折扣(最高18%)! 我们安装您选择的操作系统。 如果为服务器指定了“ KVM”,则可以使用远程服务器管理(基于IP的KVM)。 对于没有KVM的服务器,可以一次或永久订购。 可以根据您的要求调整服务器的配置(订购前请咨询)。 该服务的价格不包括该操作系统的许可证(通常是Windows)。

Nutrie (Intel 16GB 1000GB) 1 可用

Cena již od CZK 491,18 měsíčně!

Procesor Intel i3-6100T 2x 3.2 GHz
Operační paměť 16 GB RAM
Úložiště 1x 1000GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Bublifuk (AMD 16GB 2000GB) 1 可用

Cena již od 574,-- CZK měsíčně!

Procesor AMD X4-5350 4x 2.05GHz
Operační paměť 16GB RAM
Úložiště 1x 2000GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Losos (AMD 16GB 2000GB) 1 可用

Cena již od CZK 574,-- měsíčně!

Procesor AMD X4-5370 4x 2.20GHz
Operační paměť 16GB RAM
Úložiště 1x 2000GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Chuanito (Intel 16GB 2000GB)

Cena již od CZK 615,- měsíčně!

Procesor Intel i3-4130T 4x 2.90GHz
Operační paměť 16GB RAM
Úložiště 2x 1TB SSD +32G Flash
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Xeon E3 (Intel 32GB 2x 4TB) 7 可用

Cena již od CZK 738,- měsíčně!

CPU Intel Xeon 8x 3.60GHz
Operační paměť 32GB RAM s ECC
Úložiště 2x 4 TB Enterprise HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet
*akce IPv4 subnet /24 za ¼ ceny

Behemoth (Intel 32GB 500GB) 1 可用

Cena již od CZK 803,60 měsíčně!

Procesor Intel i7-4770S 8x 3.90GHz
Operační paměť 32GB RAM
Úložiště 1x 500GB HDD +Flash 64GB
2x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Lermontov (AMD 32GB 1000GB) 1 可用

Cena již od 811,80 CZK měsíčně!

Procesor AMD A8-7600 4x 3.8 GHz
Operační paměť 32 GB RAM
Úložiště 1x 1000GB HDD +64G Flash
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Kavkaz (AMD 32GB 2000GB) 1 可用

Cena již od 811,80 CZK měsíčně!

CPU AMD A10-7800 4x 3.90GHz
Operační paměť 32GB RAM
Úložiště 2000GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Phoenix (Intel 8GB 2000GB) 1 可用

Cena již od CZK 840,50 měsíčně!

Procesor Intel D945 2x 3.40GHz
Operační paměť 8GB RAM
Úložiště 2x 1000GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Orpax (Intel 8GB 1600GB) 1 可用

Cena již od 984,-- CZK měsíčně!

Procesor Intel Xeon 4x 2.4 GHz
Operační paměť 8GB RAM s ECC
Úložiště 4x 400GB SATA HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Snout (Intel 16GB 4240GB) 1 可用

Cena již od CZK 1.025,- měsíčně!

CPU Intel Xeon 8x 3.6 GHz
RAM 16 GB DDR3 ECC
Úložiště 2x 2TB HDD + 2x 120GB SSD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

RedDevil (AMD 32GB 488GB) 1 可用

Cena již od CZK 1.025,- měsíčně!

Procesor AMD Opteron 8x 3.50GHz
Operační paměť 32GB RAM s ECC
Úložiště NVMe SSD 240GB + 120GB SSD +128GB Flash
2x IPv4 adresa, IPv6 subnet, KVM

Chaluha (Intel 32GB 4064GB) 1 可用

Cena již od CZK 1.025,-- měsíčně!

CPU Intel i5-3470S 4x 3.60GHz
Operační paměť 32GB RAM
Úložiště 2x 2000GB HDD + 64 GB Flash
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Wart (Intel 32GB 2500GB) 1 可用

Cena již od CZK 1.230,- měsíčně!
Procesor Intel Xeon 8x 3.6 GHz
Operační paměť 32 GB DDR3 ECC
Úložiště 2x 2TB + 2x 250GB HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet