Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o nadcházejícím vánočním freezu sítě od 1. prosince 2022 07:00 do 2. ledna 2023 07:00 (SEČ).

V tomto čase nebudou prováděny žádné plánované práce s výjimkou oprav kritických chyb s dopadem na velký počet zákazníků. Cílem je předejít nepředvídatelným událostem a z toho plynoucích možných výpadků, které by mohly v tomto období negativně ovlivnit i Vaše zákazníky. Neplánujte prosím na tuto dobu žádné úkony vyžadující součinnost našich administrátorů. V případě, že máte zájem dokončit jakoukoliv změnu konfigurace Vašich služeb před tímto termínem, obraťte se prosím neprodleně na svého obchodního zástupce, abychom společně předešli možným problémům.Friday, November 25, 2022

<< Zpět