Vyberte si svůj server!

服务器立即可用(现货)。 如果付款时间超过1个月,则无需支付安装费用,并且可以享受折扣(最高18%)! 我们安装您选择的操作系统。 如果为服务器指定了“ KVM”,则可以使用远程服务器管理(基于IP的KVM)。 对于没有KVM的服务器,可以一次或永久订购。 可以根据您的要求调整服务器的配置(订购前请咨询)。 该服务的价格不包括该操作系统的许可证(通常是Windows)。

Xeon E3 (Intel 16GB 2x 1TB) 2 可用

Cena již od CZK 738,- měsíčně!

CPU Intel Xeon 8x 3.60GHz
Operační paměť 16GB RAM s ECC
Úložiště 2x 1 TB Enterprise HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Orpax (Intel 8GB 2TB) 1 可用

Cena již od 984,-- CZK měsíčně!

Procesor Intel Xeon 4x 2.4 GHz
Operační paměť 8GB RAM s ECC
Úložiště 2x 1 TB SATA HDD
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet

Chaluha (Intel 32GB 4064GB) 1 可用

Cena již od CZK 1.025,-- měsíčně!

CPU Intel i5-3470S 4x 3.60GHz
Operační paměť 32GB RAM
Úložiště 2x 2000GB HDD + 64 GB Flash
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet