سرور خود را انتخاب کنید!

سرورهای موجود بلافاصله (موجودی). هنگام پرداخت مدت زمانی بیشتر از 1 ماه ، پرداخت بدون هزینه نصب و با تخفیف قابل توجه (حداکثر 18٪)! ما سیستم عامل مورد نظر شما را نصب می کنیم. اگر

VDS-1 (4vCPU 8GB 200GB) 11 موجود است

Cena již od CZK 360,80 měsíčně!
4x virtual CPU
RAM 8GB w/ECC
HDD 200GB
1x IPv4 + IPv6 adresa

VDS-2 (8vCPU 16GB 400GB) 2 موجود است

Cena již od CZK 721,60 měsíčně!
8x virtual CPU
RAM 16GB w/ECC
HDD 400GB
1x IPv4 + IPv6 adresa

EDS-25 server 10 موجود است

Cena již od CZK 515,78 měsíčně!

AMD / Intel CPU s max. 4 jádry
RAM 8GB (upgrade max. 16GB)
1x 250GB SSD (max. 2x SSD/HDD)
1x IPv4 + IPv6 subnet

EDS-50 server 13 موجود است

Cena již od CZK 679,78 měsíčně!

AMD / Intel CPU s max. 6 jádry
RAM 8GB (upgrade max. 16GB)
1x 250GB SSD (max. 2x SSD/HDD)
1x IPv4 + IPv6 subnet

EDS-95 server 1 موجود است

Cena již od CZK 925,78 měsíčně!

AMD / Intel CPU s max. 8 jádry
RAM 8GB (upgrade max. 32GB)
1x 250GB SSD (max. 4x SSD/HDD)
1x IPv4 + IPv6 subnet

Intel Xeon E3-32GB-S2 4 موجود است

Cena již od CZK 615,- měsíčně!

CPU Intel Xeon 8x 3.80GHz
RAM 32GB s ECC
HDD 2x 1TB Enterprise SAS/SATA
1x IPv4 adresa, IPv6 subnet