Jednorázové služby

Servisní práce 60

Kredit na 60 minut servisních prací.
Kredit je převáděn automaticky.
Čerpáno jen po celých minutách.
Pouze pro typy prací prováděných naším technikem vzdáleně.

Servisní práce 120

Kredit na 120 min. servisních prací.
Kredit je převáděn automaticky.
Čerpáno jen po celých minutách.
Pouze pro typy prací prováděných naším technikem vzdáleně.

Servisní práce 240

Kredit na 240 min. servisních prací.
Kredit je převáděn automaticky.
Čerpáno jen po celých minutách.
Pouze pro typy prací prováděných naším technikem vzdáleně.