Oracle Sun servery

Sun OBP

 

Stop/L1-A bez sun klavesnice

 • CONTROL-]
 • CONTROL-L
 • alt-b
 • BREAK

Rozhraní OpenBoot (OpenBoot Prompt, OBP, OK prompt) na počítačích Sun. Skládá se z Boot PROM (1MiB paměť obsahující interpreter kódu, POST, obecné ovladače zařízení, CLI, výchozí nastavení a diagnostické příkazy) a z NVRAM (baterií zálohované EEPROM, obsahuje SN, HostID, MAC, hesla, obsah proměnných nvramrc). OBP je napsán v jazyku Forth (interpretovaný jazyk), pouze nejnutnější příkazy jsou psány v assembleru. OBP používá dva zásobníky (návratové adresy a data). K přístupu z OS slouží API openrom.

Verze OBP

 • 1.x ... SPARCstation 1, 1+, IPC, SLC
 • 2.x ... SPARCstation 2, 5, 10, 20
 • 3.x ... Ultra workstations 95, 10, 30, 60, 80), Enterprise Server (250, 450, 3x00-6x00)
 • 4.x ... Sun Fire, Sun Blade

Pohyb kurzoru v OBP

 • ^P ... nahoru
 • ^N ... dolu
 • ^F ... vlevo
 • ^B ... vpravo

Příkazy OBP

 • .version ... vypíše verzi OBP
 • .speed ... vypíše frekvenci procesoru
 • banner ... zobrazí základní informace o systému (verzi OBP, platformu, MAC, ID)
 • boot, go ... start OS
 • devalias ... nastavuji aliasy zařízení (do prvního vypnutí/restartu)
 • nvalias ... alisay zařízení, ale uloženo v nvram (tj. platí stále)
 • nvedit ... editor nvramrc (^C ukončuje editaci)
 • nvquit ... ukončí editor bez uložení
 • nvstore ... uloží konfiguraci do nvram
 • nvunalias ... smaže nastavení z nvram, ale nesmaže aktuální nastavení aliasu
 • power-off ... vypnutí počítače
 • printenv ... vypíše proměnné prostředí
 • probe-ide ... vypíše IDE zařízení
 • probe-scsi ... vypíše SCSI zařízení
 • probe-scsi-all ... vypíše SCSI zařízení 9všechna, tj. i externí)
 • properties ... výpis vlastností v device tree
 • reset, reset-all ... restart počítače
 • see ... vypíše význam slova
 • set-default ... nastaví výchozí hodnotu proměnné na danou hodnotu
 • set-defaults .. nastaví všechny proměnné do výchozího nastavení
 • show-devs ... vypíše device tree
 • show-disks ... vypíše adresy disků, vybráním jednoho řádku se tento zkopíruje do schránky
 • show-post-results ... vypíše výsledky POSTu
 • sifting ... vyhledá všechna slova obsahující daný výraz
 • sync ... zavolá jádro, vyprázdní cache
 • test floppy ... test disketové mechaniky
 • test net ... test síťového rozhraní
 • test scsi ... test SCSI rozhraní
 • test-all ... test všeho, co otestovat jde
 • watch-clock ... vypíše hodiny
 • watch-net ... vypíše stav sítě
 • words ... výpis definovaných slov v prostředí OBP

Proměnné OBP

 • auto-boot? ... automatický start počítače ze zařízení definovaných v boot-device
 • boot-device ... seznam zařízení pro boot (cdrom disk net)
 • boot-file ... soubor s jídrem
 • diag-device ... seznam zařízení pro boot v diagnostickém režimu


TN105 - Sun OpenBoot Prom 105.1 General 105.2 Getting to the boot monitor 105.3 Restore default NVRAM settings 105.4 Set boot device 105.5 Other good open boot commands to know 105.6 ttya console with framebuffer and keyboard attached 105.7 Show SCSI devices 105.8 Show fiber channel devices 105.9 Booting 105.10 LOMlite 105.11 Keyboard interrupt sequence (RS-232 BREAK Signal)

 


105.1 General

    Sun computers use a boot monitor program called "OpenBoot". From
    the boot monitor we can perform certain hardware tests, issue
    boot instructions, and set many parameters stored in nonvolatile
    RAM on the CPU board. Some of these setting must be adjusted
    for particular situations.
    Full documentation is available at:
    http://docs.sun.com:80/ab2/coll.216.2/@Ab2CollView


105.2 Getting to the boot monitor

    The best way is to cause an orderly system shutdown with
    one of these commands, shown in order of preference:
        shutdown -yi 0
        init 0
        halt
    If this is not possible then it can be forced by:
     From the tty console send a RS-232 BREAK signal.
     (serial consoles default to 9600,8,N,1)
     From a Sun Framebuffer/keyboard press the STOP key
     and the 'a' key at the same time.
    In general this method is BAD and has the same risks to
    the file system as just turning off the power.
    If you accidently sends a break or STOP-a, you can safely
    return to the running OS state with this command:
        ok> go
    If you issue ANY other commands first then go may not work.

 

105.3 Restore default NVRAM settings

      ok> set-defaults

 

105.4 Set boot device

      ok> setenv boot-device disk
      Other options include:
            disk0  main SCSI controller target 0
            disk1  main SCSI controller target 1
            disk2  main SCSI controller target 2
            disk3  main SCSI controller target 3
            disk is same as disk3
      [if disk is not main SCSI controller ]
      ok> nvalias disk /sbus@1,f8000000/dma@3,81000/esp@3,80000/sd@3,0
      System may take 30 seconds during POST to show any response.
      Setting diag-switch? true will cause the POST to print details and
      system will show a response immediately but POST may take 2
      minutes.
      With diag-switch? true the boot device is set by diag-device


105.5 Other good open boot commands to know

      reset          - reset system (like power cycle)
      devalias         - Display all device aliases
      devalias <name> <value> - Create or change a device alias
      show-devs        - Display the names of all devices
      show-disks
      diag-switch? true    - extended POST diags
      nvunalias <alias>    - This will unset an alias - you must
                    then reset for it to take affect.
      setenv diag-switch? true - turn on diagnostic messages (will boot
                    from diag boot device also.)

 

105.6 ttya console with framebuffer and keyboard attached

      ok> setenv output-device ttya
      ok> setenv input-device ttya

 

105.7 Show SCSI devices

      ok> probe-scsi
      ok> probe-scsi-all
      it may be necessary to set auto-boot?=false and then reset
      before probe-scsi will work
        Syntax: setenv auto-boot? false

 

105.8 Show fiber channel devices

      ok> probe-fcal-all
      it may be necessary to set auto-boot?=false and then reset
      before probe-scsi will work
        Syntax: setenv auto-boot? false
      ok> show-disks
      a) /sbus@3,0/SUNW,fas@3,8800000/sd
      b) /sbus@2,0/SUNW,soc@d,10000/SUNW,pln@b0000000,87300d/SUNW,ssd
      c) /sbus@2,0/SUNW,soc@d,10000/SUNW,pln@a0000000,8a1abd/SUNW,ssd
      q) NO SELECTION
      Enter Selection, q to quit: c
      ok> nvalias ra001 ^Y@3,0:a

 

105.9 Booting

 

    ok> boot    # Normal boot
    ok> boot -v   # Normal boot, verbose output
    ok> boot -s   # boot single user
    ok> boot -r   # boot and reconfigured devices
            # necessary when new devices are added
    ok> boot -a   # ask for configuration info
            # if /etc/system file was damaged try:
            # /etc/system.orig or /dev/null

 

105.10 LOMlite

    Some systems support Lights Out Management. LOMlite is a monitor program
    available on the system console when the system is powered off and
    provides event monitoring the running OS.
    LOMlite is documented in the "LOMlite User's Guide" 806-2038-10 and in
    the Netra t1 User and Administration Guide.
    Summary of common LOM commands
     #.       To get to LOM from when the console is used by the
             boot monitor or the OS
     console     To get return the console to it original state.
     environment   Display status of system
     faulton     Turn fault light on
     faultoff    Turn fault light off
     reset      Reset system
     poweron     Turn power on
     poweroff    Turn power off
     show      Show all available info

 

    From Solaris LOM can be configured using lomctl. There is a
    configuration file /etc/lom.conf.
    By default systems with LOM run a watch dog process: tsdog started by
    /etc/init.d/tsaldog. /etc/init.d/lomlited starts daemon that reports any
    state changes to syslogd.
    See also lomctl(1M), lominfo(1M), lomprog(1M), lom(7d), tsdog(1M),
    tsctl(1M), tsstate(1M), and tsunlock(1M) man pages.
    The LOM software for Solaris is not included in the standard
    distribution. To reinstall order CD: X6972A.

 


105.11 Keyboard interrupt sequence (RS-232 BREAK Signal)

    By default consoles attached via the serial port interrupt the system
    and bring up the boot monitor when an RS-232 Break is received.
    A BREAK condition that originates from an erroneous electrical signal
    cannot be distinguished from one deliberately sent by the attached
    terminal or terminal server. The Cisco 2511 terminal for example
    typically sends a BREAK when it is power cycled, causing the attached
    Sun's to stop and go the boot monitor prompt. It may also be caused by
    unplugging or plugging in a serial cable. While the Sun can be restarted
    by typing 'go' it may be better to prevent the problem.
    Solaris 8 provides a solution. For a full explanation see the man page
    on kbd.
    For a general discussion of the problem:
      http://www.stokely.com/unix.sysadm.resources/faqs.sun.html
    For Cisco's discussion of the problem:
      http://www.cisco.com/warp/public/770/fn-tsbreak.html
    For a list of terminal servers that do and don't have the problem:
      http://www.conserver.com/consoles/breakoff.html
    For a device that prevents it:
      http://www.nudata.com/workstationproducts1.htm
 • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

Jak rychle budu mít svůj server?

Rád bych si u Vás objednal vyhrazný server. Za jak dlouho od data objednávky ho budu mít k...

Limitujete přenesená data?

Limitujete nějak přenášená data (firewall, objem dat)? Objem ani typ dat neomezujeme.

Kolik si mohu objednat IP adres?

Mohu mít k serveru více než 1 IPv4 adresu? Ano, avšak maximální počet IPv4 adres k vyhrazenému...