Viewing articles tagged 'redhat'

 Jak nastavit výchozí bránu sítě?

Routovací tabulku zobrazíte příkazem: route -n Přidání výchozí brány ručně: route add default...