Viewing articles tagged 'NetworkManager'

 Jak vypnout NetworkManager?

1., Manuálně jako root (nebo pomocí sudo) z konzole: systemctl stop NetworkManager &&...