Viewing articles tagged 'centos'

 Jak nastavit výchozí bránu sítě?

Routovací tabulku zobrazíte příkazem: route -n Přidání výchozí brány ručně: route add default...

 Jak vypnout NetworkManager?

1., Manuálně jako root (nebo pomocí sudo) z konzole: systemctl stop NetworkManager &&...