Jak vypnout NetworkManager?

1.,

Manuálně jako root (nebo pomocí sudo) z konzole:

systemctl stop NetworkManager && systemctl disable NetworkManager

2.,

V adresáři /etc/sysconfig/network-scripts

Otevřete soubory ifcfg-eth0 (nebo např. ifcfg-enp1s0, podle vašeho rozhraní) a ifcfg-lo a nastavte hodnoty následujících klíčů, pokud existují:

NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes

Pozor, pokud některý z těchto klíčů v souborech neexistuje, nepřidávejte jej a proveďte pouze poslední krok návodu.

3.,

Restartujte síť:

systemctl enable network.service
systemctl start network.service

  • centos, NetworkManager
  • 1 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

Reset hesla pro uživatele root

Následující postup je možný provést na dálku u serverů s KVM a u všech virtuálních serverů pomocí...

Jak nastavit výchozí bránu sítě?

Routovací tabulku zobrazíte příkazem: route -n Přidání výchozí brány ručně: route add default...