Články

 Rozsahy IP adres jednotlivých služeb

Jaké adresní rozsahy jsou spojeny s jakou službou? Vyhrazené servery - standard (EDS, rackmount,...

 preference IPv4 vs IPv6

Windows Ve výchozím nastavení preferují Microsoft Windows IPv6 před IPv4. Doporučujeme změnit...