Články

 Konfigurace IPv4

Z rozsahu je *VZDY*1 adresa site1 adresa broadcastu1 adresa gatewaye Tzn. napr domaci LAN (jedno...

 Rozsahy IP adres jednotlivých služeb

Jaké adresní rozsahy jsou spojeny s jakou službou? Vyhrazené servery - standard (EDS, rackmount,...

 Rychlost sítě

  Network Standard Maximum Throughput Interface 100 MbE 12.5 MB/s (100 Mbps) RJ-45...

 preference IPv4 vs IPv6

Windows Ve výchozím nastavení preferují Microsoft Windows IPv6 před IPv4. Doporučujeme změnit...