Rozsahy IP adres jednotlivých služeb

Jaké adresní rozsahy jsou spojeny s jakou službou?

Vyhrazené servery - standard (EDS, rackmount, mikropočítače (např. Raspberry Pi hosting a housing - PiHost.cz)

primární rozsah IPv4 je 46.167.244.0/24 automaticky, manuální výběr adres není možný, lze přikoupit extra subnety

sekundární 93.99.108.0/24, 77.48.28.192/26, další dle potřeby

Vyhrazené servery - virtuální (VDS)

automaticky, manuální výběr a statické nastavení adres je možné za poplatek, lze přikoupit extra subnet

Virtuální servery - služba pronájmu VPS

primární IPv4 93.99.104.0/22 automaticky, manuální výběr není možný, lze přikoupit extra subnet k již existujícímu VPS

 

Po domluvě je možné přiřadit jednotlivé adresy z jiných rozsahů staticky, včetně IPv6. Tato služba je stejně jako ostatní neautomatizované služby zpoplatněna.

V případě objednávky celých IP subnetů dostane zákazník vždy na výběr z aktuálně volných.

  • IPv4, IPv6, adresy IP
  • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

preference IPv4 vs IPv6

Windows Ve výchozím nastavení preferují Microsoft Windows IPv6 před IPv4. Doporučujeme změnit...