Cenzura, blokace obsahu

Vyjádření k cenzuře a blokace obsahu

 

Povinnosti stavonené zákony ČR

Zákon č. 480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Na základě evropských předpisů je odpovědnost ISP upravena v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Službou informační společnosti je každá služba poskytovaná elektronickými prostředky, což je tehdy, pokud je odeslána pomocí sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat (počítač, chytrý telefon, tablet a další). Tato poněkud krkolomná definice v sobě zahrnuje služby poskytované na síti Internet, jako jsou například web maily, vyhledávače, diskuzní servery, inzertní servery, poskytovatelé blogů, hostingové služby (poskytovatelé úložného prostoru) atd.

Dle míry odpovědnosti za poskytovaný obsah rozlišuje zákon tři typy ISP, které jsou upraveny v § 3, § 4 a § 5. První dva typy jsou ISP zajišťující přenos a dočasné ukládání dat. Třetí typ je odpovědný za obsah informací poskytovaných uživateli, a to tehdy, mohl-li ISP vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Právě do třetího typu spadají služby jako diskuzní a inzertní servery, web hosting a další, které nabízejí prostor pro data vložená uživateli.

Velmi podstatné je, že § 6 stanoví, že ISP nemají povinnost dohlížet na obsah informací a aktivně vyhledávat protiprávní obsah. Je tomu tak proto, že by pro ISP bylo nesmírně technicky náročné a nákladné monitorovat a filtrovat veškerý obsah, který přes jejich infrastrukturu projde a zároveň by tím bylo velmi narušeno ústavně garantované právo na ochranu soukromí uživatelů. Důvod, proč je ISP vůbec nějaká odpovědnost přičítána, je, že by bylo velmi obtížné (takřka nemožné) požadovat nápravu protiprávního stavu pouze po tom, kdo jej v kyberprostoru způsobil. V současném pojetí je možné ISP upozornit na protiprávní stav a poté mají ze zákona povinnost se problémem zabývat, případně jim může být soudem přikázána náprava protiprávního stavu. ISP navíc mohou velmi pomoci při vyšetřování, protože si vedou různé záznamy elektronických komunikací a přístupů k službám, díky čemuž je pachatel snadněji vypátratelný.

Zákon č. 378/2007 Sb.Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

§ 101c - Blokace nelegálních internetových stránek

Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky je povinen zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.

Díl 2 - Přestupky § 103

(22) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí přestupku tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.

  • konektivita, cenzura, blokace, omezení
  • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

Kolik mohu dostat IP adres?

Mohu mít k serveru více než 1 IPv4 adresu? Ano, avšak maximální počet IPv4 adres k vyhrazenému...

Linux - parametry kernelu

Linux Kernel Boot Parameters

Veřejné DNS

Level3 209.244.0.3 209.244.0.4 1 Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6 2 Google...

Linux firewall - iptables

Iptables iptables -[ADC] chain rule-specification [options] iptables -I chain [rulenum]...

Linux firewall - fail2ban

Fail2ban   Nástroj na blokování útočníků automaticky...