Zdroje software (balíčků)

Pro Debian 8 (Jessie)

Upravte soubor "/etc/apt/sources.list"
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main
deb http://packages.dotdeb.org jessie all

A přidejte klíč pro www.dotdeb.org
wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
apt-key add dotdeb.gpg
  • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

Jak vypnout IPv6?

Jak vypnout IPv6?V případech, kdy vyžadujeme provoz pouze pomocí IPv4, můžeme v Debianu vypnout...

nastavení interfaces

Debian / Ubuntu Linux static routing for two interfaces: auto lo iface lo inet loopback auto...

hostname

Změna názvu PC Debian, Ubuntu sudo gedit /etc/hostname Save the file with the hostname you...

Jak změnit jméno stroje (hostname)?

hostnamectl set-hostname {name-here} nano /etc/hosts